ZIZ Magazine
Image default
Rechten

Wat is ISO 14001?

 

ISO 14001 wordt vaak het bekendste milieumanagementsysteem genoemd en het is daarom niet verwonderlijk dat ISO 14001 al vele jaren een internationaal erkende norm is. (al sinds 1996). In de loop van de jaren is de norm al twee keer herzien, waardoor deze tegenwoordig ook wel bekend staat als ISO 14001:2015 wat verwijst naar het jaar van de laatste wijziging. Eigenlijk is deze ISO een milieumanagement norm die internationaal wordt gebruikt. Hierin staat beschreven aan welke eisen een bedrijf moet voldoen om een certificaat te halen. Met dit certificaat bewijst het bedrijf dat het een passend milieubeleid heeft uitgevoerd en garandeert de uitvoering ervan.

 

Waarom is dit certificaat zo belangrijk?

Door middel van een milieuzorgsysteem, dat aan alle eisen van de 14001-norm voldoet, kunnen de risico’s voor het milieu worden beheerst en waar mogelijk worden verkleind. Een ISO 14001 certificering is niet altijd vereist, maar sommige gemeenten eisen als zij milieuvergunningen moeten afgeven. De beste voordelen van dit certificaat staan hieronder.

–        Je werkt systematisch naar betere milieuprestaties en leeft de wet na

–        Je hebt een goed inzicht op alle risico’s voor het milieu

–        Duurzaam ondernemen

–        Het is een internationaal erkende certificatie

 

Wat zijn de voordelen van dit certificaat?

Uiteindelijk kan een ISO 14001 certificaat leiden tot een mooiere positie binnen in de markt. Dit zorgt voor meer klanten en meer omzet. Het zorgt ervoor dat de eventuele schade op financieel gebied beperkt blijft of zelfs helemaal niks is. Ook voorkomt het schade op het imago van het bedrijf, want er is bijna niks slechter voor je imago dan bekend staan als het bedrijf dat niet om het milieu denkt. Dit certificaat zorgt natuurlijk ook voor tevreden personeel, zij hebben een tevreden gevoel omdat zij weten dat het bedrijf waarvoor zij werken goed om het milieu denkt. En tot slot is een groot voordeel van dit certificaat, dat je een betere band met de omgeving en de overheid creëert.

https://rdmg.nl/normen/iso-14001/