ZIZ Magazine
Image default
Dienstverlening

Een letselschadeadvocaat met expertise en ervaring

Mensen die met letselschade te maken hebben – bijvoorbeeld als gevolg van een arbeidsongeval, verkeersongeluk of medische fout – worden vaak geconfronteerd met onverwachte, hoge kosten. Als de aansprakelijkheid van de tegenpartij bewezen is, kunnen schade en onvoorziene uitgaven geclaimd worden. Mr. Thomas van Dijk is gespecialiseerd in dit soort zaken. Van Dijk advocaat heeft jarenlange ervaring als letselschadeadvocaat. Keer op keer bereikt hij uitstekende resultaten.

Letselschadevergoedingen

Bij letselschadevergoedingen kunt u bijvoorbeeld denken aan:

–        kosten voor huishoudelijke hulp, omdat de betrokkene bepaalde dingen zelf niet meer / minder goed kan doen;

–        terugkerende medische behandelingen in het ziekenhuis en de reiskosten die daarmee gemoeid zijn;

–        het verlies aan inkomen nadat iemand niet meer / minder goed in staat is te werken.

Van Dijk werkt als erkende letselschadeadvocaat in Zoetermeer en omgeving nauw samen met andere experts waaronder onafhankelijke medisch specialisten, medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen. 

Smartengeld

Een belangrijk onderdeel van letselschade is smartengeld, oftewel de immateriële schade. Volgens artikel 106, boek 6 van het Burgerlijk Wetboek zijn er drie gevallen mogelijk waarbij iemand recht heeft op smartengeld. Allereerst als de aansprakelijk gestelde partij bedoeld nadeel heeft toegebracht. Het tweede geval betreft lichamelijk letsel waarbij de benadeelde in zijn goede naam, zijn eer of anderszins is aangetast. Tot slot, ook als het gaat het om aantasting in de nagedachtenis van een overledene, is er recht op vergoeding van de immateriële schade. Het exact uitrekenen van het smartengeld is een ingewikkeld proces. Een en ander hangt sowieso af van de aard, de duur en de ernst van het letsel. Ook de noodzakelijke medische behandelingen, de beperkende gevolgen op lange termijn wat betreft werk en hobby’s en eventueel een verminderde mobiliteit spelen een rol.

Wilt u meer weten over soorten letselschadevergoedingen of wilt u een second opinion letselschade Den Haag? U kunt een en ander online regelen via de contactpagina. Bellen, mailen of langsgaan kan natuurlijk ook.

https://www.letselschadeadvocaatvandijk.nl/