ZIZ Magazine
Image default
Onderwijs

Schakel een ervaren examenbureau in voor digitaal toetsen

Bent u werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs en komen er weer examens aan? Schakel dan een gespecialiseerd examenbureau in voor het verzorgen van het gehele afnametraject. Op het mbo is het verplicht om een aantal examens af te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de examens voor rekenen en Nederlands. Voor de leerlingen op niveau 4 is ook Engels een verplicht examen. Het verzorgen van examens is een hele klus en er mogen uiteraard geen belangrijke zaken over het hoofd worden gezien. Zo moeten er bijvoorbeeld facilitaire voorzieningen, bekwame surveillanten en een professionele examenlocatie geregeld worden. Voor al deze zaken, en digitaal toetsen, kunt u terecht bij een gespecialiseerd examenbureau, zoals Eureka Examens.

De voordelen van examineren via gespecialiseerde software

Met digitaal toetsen worden examens op een examenbureau afgenomen dankzij een speciale software. Deze software komt van externe ontwikkelaars zoals Paragin en Citrus Andriessen. Deze software bespaart examinatoren veel tijd en moeite en versnelt het nakijken van examens aanzienlijk. Bovendien houdt u altijd het overzicht wanneer de deelnemers het examen maken en kunnen toetsen niet kwijtraken. De computers bij het examenbureau zijn daarnaast ook nog fraudepreventief ingericht, zodat u ervan verzekerd bent dat deelnemers niet kunnen spieken op internet. Ze kunnen alleen in de digitale toetsomgeving werken en eventueel aantekeningen maken op kladpapier, indien dit is toegestaan.

Nog meer voordelen van digitaal toetsen

Digitaal toetsen biedt veiligheid en betrouwbaarheid op het gebied van afnemen. De vragen staan namelijk niet meer op papier, maar worden gedigitaliseerd en in een speciaal daarvoor ingerichte onlinevragenbank geplaatst. Op deze manier krijgen alle leerlingen unieke examens voorgeschoteld. Dit bespaart docenten enorm veel tijd. Eureka Examens maakt daarbij gebruik van speciale software. Deze software wordt beheerd door ISO-gecertificeerde partners en datacenters. De veiligheid is hierdoor uitstekende gewaarborgd. Maak het uzelf dus gemakkelijk en schakel het examenbureau Eureka Examens in om digitaal uw toetsen af te nemen.