ZIZ Magazine
Image default
Bedrijven

Redenen om een gebouw te slopen

Er kunnen verschillende redenen zijn om een gebouw te slopen. Voordat we hier dieper op ingaan is het van belang om allereerst sloopwerken te definiëren. Onder sloopwerken valt het veilige en vooraf geplande proces van het gecontroleerd afbreken van bestaande gebouwen en constructies. Het is dus meer dan simpelweg een sloopkogel door het gebouw heen gooien.

 

Leeftijd van de constructie

misschien wel de belangrijkste reden om een gebouw te slopen is natuurlijk de leeftijd van een gebouw.  Oude gebouwen hebben veel onderhoud nodig en eindeloze en dure reparaties kunnen een punt bereiken waarop het niet meer de moeite waard is. Ook kan de constructie na verloop van tijd onveilig worden. Er kunnen onderliggende problemen zijn, waaronder problemen met sanitair en ventilatie. Het kan bij hele oude gebouwen zo zijn dat sloop en wederopbouw goedkoper is dan renovatie.

Verhoog de waarde van het gebouw

Een andere reden waarom een gebouw gesloopt moet worden kan te maken hebben met het verhogen van de waarde van het onroerend goed. De beslissing om een gebouw te slopen kan worden gevoed door de beslissing om een pand te renoveren of uit te breiden middels een aanbouw. Om ruimte te maken voor eventuele uitbreidingen van het gebouw moeten eerst (delen van) de bestaande structuren worden verwijderd.

Zwakke fundering van het gebouw

Een zwakke fundering is een andere reden waarom een gebouw gesloopt moet worden. De fundamenten van een gebouw houden het levensvatbaar, dus wanneer deze te zwak woren kan dit tot een aantal problemen leiden. Naarmate een gebouw ouder wordt, kunnen de funderingen broos worden, de vloer ongelijkmatig en in sommige gebieden kan er sprake zijn van vochtophoping.

Het gebouw bevat schadelijke of gevaarlijke materialen

Wanneer giftige stoffen zoals asbest, kwik of lood in het gebouw worden aangetroffen, kan het nodig zijn om het gebouw geheel of gedeeltelijk te slopen. Deze stoffen kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid. Bij asbest dient altijd een bedrijf gespecialiseerd in asbestsanering te worden ingeschakeld.

 

https://heezenbv.nl/sloopwerken