ZIZ Magazine
Image default
Zakelijk

Optimaliseer je OR met OR training

 

Een ondernemingsraad is een bijzondere constructie. Het is het orgaan binnen een organisatie waar de belangen van het personeel worden behartigd. Dit gaat over het algemeen op democratische wijze, waar een of meerdere gekozen representanten van het personeel vergaderen, overleggen en onderhandelen met het management en vice versa. Een goede OR is van cruciaal belang voor de gezondheid en het functioneren van een bedrijf, onderneming of organisatie. Maar wat is er nodig voor een goede OR? Een OR training kan uitkomst bieden.

Functioneren in een diverse groep: OR training helpt je op weg

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een diverse groep – dat wil zeggen, een groep van met mensen met zo veel mogelijk verschillende vaardigheden, opvattingen, kennis, ervaring en ideeën – de beste beslissingen neemt. Dat komt omdat een zo divers mogelijke groep samen meer kennis, ervaring en goede ideeën heeft dan een minder diverse groep of een enkeling. Het is echter wel van belang dat alle leden van een dergelijke diverse groep serieus worden genomen en worden gehoord. Als dit niet het geval is, wordt het voordeel van de diversiteit teniet gedaan. Daarom is het van belang dat OR-leden allemaal een set van zekere basisvaardigheden hebben. Denk hierbij aan medezeggenschap, assertiviteit, vergaderen, onderhandelen en andere communicatievaardigheden. Een OR training helpt om alle OR-leden met verschillende opleidings- en ervaringsniveaus op een zelfde basisniveau te krijgen.

Kennis en vaardigheden

Een OR training biedt kennis uit diverse vakgebieden, zoals ondernemings- en organisatierecht, psychologie, communicatiewetenschap, bedrijfskunde, financiën, et cetera. Tevens leer je in een OR training vaardigheden als timemanagement, effectief en efficiënt vergaderen, onderhandelen, medezeggenschap, teambuilding, et cetera. OR trainingen kunnen heel specifiek op jouw ondernemingsraad worden afgesteld. Zoek een aanbieder en vraag een offerte aan voor meer informatie.

https://www.academy4-or.nl/or-trainingen/