ZIZ Magazine
Image default
Zorg

De opmars van de AED

Een levensreddend apparaat beschikbaar binnen zes minuten!

Wat is een AED?
Dit is een apparaat dat via stroomstootjes het hart weer in een juist ritme brengt.
Het is een draagbaar apparaat dat veelal in gebouwen hangt of zich aan de buitenkant van een gebouw bevindt en eenvoudig te bedienen is.

Het belang van de AED binnen zes minuten
Bovenstaande zes minuten zijn van het grootste belang omdat deze eerste minuten van levensbelang zijn. Een slachtoffer met een hartstilstand zal na het verstrijken van deze minuten een zeer grote kans hebben op blijvend hersenletsel. Een AED vervangt dan ook niet de menselijke reanimatie: in de meeste gevallen zal het enkele kostbare minuten duren voordat het apparaat ter plaatse is gebracht. In deze minuten is het van het grootste belang dat een hulpverlener de reanimatie start en doorgaat totdat de AED startklaar is en dat deze persoon de regie houdt totdat de ambulance is gearriveerd.

Een AED kopen
Tegenwoordig zie je deze apparaten steeds vaker. Dit een geweldige ontwikkeling omdat het levens redt. Bijna altijd zie je een AED is een overheidsgebouw of medisch centrum, maar ook steeds vaker kiezen bewoners van een straat of wijk ervoor om gezamenlijk een AED te kopen en te onderhouden. Op deze manier is de kans dat iemand een hartstilstand overleeft steeds groter.